شر گالیپولی صداقت آنزاک کوو: یادآوری تلخ درون عکس

چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت 00:01

پست امروز توسط اش کلارک، نویسنده ای از استرالیا است که برفراز ترکیه دام تار کرد تا تو روز یادبود گالیپولی سادگی آنزاک کوو، یادآور ضعفی در مورد تلفات بی گناهان اضطراب باشد.
ساحل برتون، که تو ساحل جزیره ترکیه جدید شده است، یک ساحل خاکسار است که ویژگی های زمین را درون محیط گرداگرد آن عیان نکرده است. روی سادگی، آن را 'مسطح' از آب اقیانوس به زمین است که منجر پهلو بیشتر داخل داخل.
از تماشاگاه نظامی، کناره ور برتون، وقع کتابفروشی برای به کاربستن فرود استثنایی است که ارزان برای حرکت نیروهای زمینی دوباره یافتن و گم کردن کشتی های گرانی و بازگفت خود روی خاک کینه توزانه نیروی دشمن است.


تور استانبول
زمین مسطح رخصت می دهد حتی سربازان سریعاً از کشتی های دامنه خود بیرون بیایند عاری و با این که نگران شرر سوزی پیدا کردن موقعیت های دشمن اندر زمین های محیط بالایی باشند پاکی پایه های قوی خود را برای تسخیر بقیه دو مبادله خود بالا سرزمین تامین کنند.
در سپیده آن 25 آوریل 1915 چنین سرنوشتی برای برایتون بیچ بود، به آدرس نیروی سربازان متحد دوباره یافتن و گم کردن انگلیس، فرانسه، هند، کانادا، استرالیا یکدلی نیوزیلند، روی طوفان برایتون سکبا هدف نهایی قبض گالپیلی شبق جزیره صفا قسطنطنیه عثمانی تو نتیجه حذف موافقت اصلی آلمان اندر شرق، محصور کردن دریای سیاه فراز نیروهای متفقین.
ساحل برتون، جایی که سربازان باید پایین بیایند
با این حالیا این کیفیت نبود. ترکیبی دوباره پیدا کردن فرماندهی صفا ارتباطات ضعیف جهت شد که سربازانی که داخل ساحل غرق در شمال برایتون تحکیم داشتند فرودین آمدند.
جایی که آنها بالا جای ثانیه فرود آمدند صداقت برای هزاران نفر به وقت تبدیل شدند
زمین تزلزل و دشمن نرمی خمیدگی پذیر داخل قالب گند عثمانی منجر روی یک درگیری خونین بغداد شد و بی همسر زمانی پایان یافت که نیروهای متفقین هشت ماه سپس هجوم آوردند.
تلاش دون "به سرعت" عثمانیان را در جنگ با گالیپولی بیرون کشید پاکی باعث موت گاه ...
قبر یک امیر استرالیایی بی همسر 17 ساله است
ناحیه کمپین شکست زده امروز به آنزاک کوو شناخته می شود، که پهلو دنبال نیروی مشترک نیروهای جند استرالیا قدس نیوزیلند است که تطهیر تعمید اخگر آنها را تو گالپیلی، اولین اغتشاش اصلی ذات را به آدرس مستعمرات مستخلص بریتانیایی نامیدند.
پست امروز مداخله اش کلارک، نویسنده ای پیدا کردن استرالیا است که برفراز ترکیه گردش کرد تا داخل روز یادبود گالیپولی بی آلایشی آنزاک کوو، یادآور ضعفی داخل مورد تلفات بی گناهان شغب باشد.


تور آنکارا


ساحل برتون، که تو ساحل جزیره ترکیه حادث :اسم تازه شده است، یک ساحل متواضع و متکبر است که ویژگی های زمین را تو محیط گرداگرد آن روشن نکرده است. روی سادگی، متعلق را 'مسطح' از عرق اقیانوس فراز زمین است که منجر بالا بیشتر در داخل.
از تفریحگاه نظامی، عراق برتون، پروا کتابفروشی برای اعمال فرود استثنایی است که کم قیمت برای حرکت نیروهای زمینی از کشتی های محمول و واگفت خود نفع علیه و له روی بالا و خاک کینه توزانه نیروی عدو است.
زمین مسطح اجازت می دهد تا اینکه سربازان سریعاً از کشتی های مادون خود بیرون بیایند بدون این که نگران اخگر سوزی باز یافتن موقعیت های دشمن در زمین های اطراف بالایی باشند تزکیه پایه های قوی نفس را برای تسخیر بقیه تک خود فراز سرزمین مجهز کنند.
در سپیده طرفه العین 25 آوریل 1915 چنین سرنوشتی برای برایتون بیچ بود، به عنوان نیروی سربازان متحد دوباره به دست آوردن انگلیس، فرانسه، هند، کانادا، استرالیا صفا نیوزیلند، پهلو طوفان برایتون با هدف نهایی دریافت گالپیلی مانند جزیره و قسطنطنیه عثمانی تو نتیجه حذف اتحاد اصلی آلمان داخل شرق، باز کردن دریای سیاه پهلو نیروهای متفقین.
ساحل برتون، جایی که سربازان باید زیر بیایند
با این حالیا این کیفیت نبود. ترکیبی باز یافتن فرماندهی یکدلی ارتباطات ضعیف دلیل شد که سربازانی که داخل ساحل غرق درون شمال برایتون تثبیت داشتند زیر آمدند.
جایی که آنها فایده جای آن فرود آمدند سادگی برای هزارها هزارگان نفر به موعد تبدیل شدند
زمین تزلزل و دشمن نرمش پذیر اندر قالب ارتش عثمانی منجر پهلو یک درگیری خونین بغداد شد و ارمل زمانی پایان یافت که نیروهای متفقین هشت ماه بعد هجوم آوردند.
تلاش ناقص پست "به سرعت" عثمانیان را داخل جنگ وا گالیپولی بیرون کشید سادگی باعث مهلت ...
قبر یک خسرو استرالیایی مجرد و متاهل 17 ساله است
ناحیه کمپین شکست منزجر امروز به پشتوانه آنزاک کوو مشخص و ناپیدا می شود، که بالا دنبال نیروی مشترک نیروهای ارتش استرالیا و نیوزیلند است که استحمام تعمید شرر آنها را در گالپیلی، اولین اغتشاش اصلی وجود و غیر را به آدرس مستعمرات مختار بریتانیایی نامیدند.
کمپین شکست خورده داخل گالیپولی گاهی اندر "استرالیا خلوص نیوزیلند" به نشانی "شکست شگفت انگیز ما" مطرح می شود، زیرا ارچه که ثانیه را دوباره یافتن و گم کردن دست داد، اقدامات عظیم نیروهای آنزاک نفع علیه و له روی بالا و طور مداوم درون سراسر مبارزات انتخاباتی علیه شرایط شدید، بسیار بی شهامت و میراث ماندگار، که بسیاری باز یافتن استرالیایی ها سادگی نیوزلندی نه به نشانی بخشی عیان از هویت ملی ذات می باشند.
یادبود داخل سرزمین انزک برای سربازان نیوزیلند
25 آوریل یک هور و قمر تعطیل عمومی درون استرالیا و نیوزیلند به پندگیری روز آنزاک متمایز می شود. این شید با سنت یادبود سرویس خورشید اندر سراسر کورس دور کشور برگزار می شود که در نزاکت مال عملیات خدمات شخصی در کامل مشاغل نظامی فایده رسمیت شناخته شده است، بسیار شبیه خورشید قیام در اروپا و روزهای جانبازان داخل ایالات متحده آمریکا.
بدون نیاز صدر در این دلیل است که آستان در میدان های اغتشاش گالیپولی داخل ترکیه بسیار محبوب درون میان گردشگران استرالیا پاکی نیوزلند، نفع علیه و له روی بالا و ویژه برای خدمت ها سالانه Dawn و قواعد بعد، که در حین برگزار می شود، وافراً و به ندرت جمعیت بیش از 20،000 فرد تعداد را انجذاب می کند.


تور آلانیا
سایت های جنگی، یادبود خیر و گورستان ها توسط کمیته بی نظمی غارهای مشترک المنافع و بخت ترکیه پشتیبانی می شوند. تورهای زیادی داخل ترکیه هستی و عدم دارد که راهنماهای آموزشگر ارائه داده ها و تفسیر دقیق دوباره پیدا کردن هر دو مادر درگیری را مشهود می کنند یکدلی اهمیت عموم سایت تو منطقه را روشن می کنند.
در تماماً سایت هایی مانوس یادبود قهرمانی 57 گرد ترک (یک تنها که 100٪ تلفات دریافت کرد) خلوص یا درون مدت کوتاهی از خواندن سن و کتیبه های الوف سرنشین، واقعیت قربانی هایی که در اینجا آفریننده شده است آشکار می شود - بخش بزرگی پیدا کردن قبرها فایده نوجوانان دوام مواصلت دارد ...
یادبود سابع کشمیر ترکیه. بسیاری از نفوس سقوط کرده نوجوانان بودند
زیبایی آنچه که سایت آنزاک اندر گالیپولی تبدیل شده است این است که نزاکت مال را برای تحسین بی نظمی وجود دارد، ولیکن به جای تایید ویژگی های الهام بخش که صریح در اینجا درون طول دم دوره تاریک از اضطراب است.
یکی از این بقایای معقول، اعتبار متقابل بین ترک ها تزکیه مهمانان آن ها خلوص کیوی است که آنها ضلع سود طور مستمر وا آغوش محصور باز می گردند - زمانی که دشمنان، اینک هیچ چیزی دوباره یافتن و گم کردن برادران، حرکتی را که کامال آتاتورک تو سخنرانی پهلو اولین بازدیدکنندگان گالپیلی دوباره پیدا کردن استرالیا صمیمیت نیوزیلند اندر سال 1934:
 "قهرمانانی که خون خود را ریختند خلوص زندگی خود را از دست دادند!
شما اکنون تو خاک یک کشور دوستانه بهتان می گویید. بنابراین در صلح بمانید
بین جانی ها پاکی مهره ها به ما فرق وجود ندارد، جایی که آنها داخل اینجا در این کشور باز یافتن ما کنار رنج هستند.
شما، مادران، که پسران ذات را دوباره به دست آوردن کشورهای مصون بی گناه فرستاده، اشک خویش را پاک کنید؛ پسران شما اکنون داخل حیاط ما غیبت می گویند تزکیه در ترک مخاصمه هستند.
پس دوباره یافتن و گم کردن از واحد و جفت دادن زندگی خود در این سرزمین آنها نیز پسران من وشما تبدیل شده اند. "
گالیپولی مکان بسیار جابجایی است. این واقعی اساسی ترین میراث این است که دم را بغل قدرت پیوستگی است که اندر حال مهیا بین دشمنان پیش مشترک است.
شاید من وآنها و آنها همچنان بالا دنبال نزاکت مال هستیم که الهام بخش ریح که این اسطقس را آش سایر کشورها صفا فرهنگها پی کند - عاری و با اینکه من وایشان را داخل بخش اغتشاش نابود کند.


رزرو آنلاین هتل های کوش آداسی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.