X
تبلیغات
زولا

کلیسا ی آنی آش نام اصیل مسجد فتحیه

جمعه 25 خرداد 1397 ساعت 21:07

بسیاری دوباره یافتن و گم کردن مورخان، کلیسای عفیف مقدس مقدس آنی را بزرگترین صفا چشمگیر ترین عمارت ساخت تاریخی اندر منطقه میدانند. در سال 1001AD آفریده شده و تو سال 1071 پهلو مسجد تبدیل شده است، تو سالهای اخیر، علیرغم شانس سکوتش، گفتگو بسیار زیادی داخل این زمینه داشته است.


تور مارماریس


کلیسای مطلق AniControversy مقدار یک تصمیم مجله متداول معروف Elle نیستی که یک عکس ملول شده تو کلیسای مستوفا را بناگر کرد. افکار عمومی برفراز دو جماعت تقسیم شدند: عاشقان مد، فاش اشعار کردند که آنها را شناخت داشتند، در حالی که برخی ارمنی ها بیان اند که ارتباط به میراث خویشتن بی احترامی کرده اند.
مخالفت مقدار دو دسته سیاسی ترکیه نماز آدینه در پرستشگاه بود. رهبران مذهبی در ارمنستان گفتند این یک قحطی سیاسی بود و حتی گر این عمارت ساخت یک بیعت بود، ریشه وقت حسن به نشانی یک کلیسا مطلع شد. هر گونه دعوا نظر کنیز قوش روی ایده های عمومی کلیسای جامع، شاق در معرض مقدار خالص این ساختار است.
ظاهر بیرونی نیست، اما عیان گوتیک داخل ساختمان.
کلیسای کامل آنی وا نام اصیل مسجد فتحیه در درون کلیسای کمال یافته و غیرتام آنی با نام مجعول مسجد فتحیه با حرمت به تزئین قابل التفات معمار به نام Trdat، من درنتیجه از حین کشف کرد که او همان معمار بود که یک حاصل دیگر اندر 1064 دوباره پیدا کردن کلیسای حجیه سوفیا در استانبول مکرر طراحی کرد. ستون های مبصر بزرگ تر نگهداری سلول، که پیدا کردن گنبد تشکیل شده هم زمانی که زمین رعشه در عام 1319 متعلق را فرسوده کردن.
کلیسای ناقص آنی شوربا نام Fethiye cami کلیسا / مسجد مصنوع و آفریدگار شده از اقمشه مختلف لهنه و جاندار است و همچنین مناقشه درس جستار های عمیق توسط مورخان اندر مورد مشکوک کار اعمال شده درون دکور داخل اواخر 13/14 Century حیات دارد.
مسجد فتحیه AniWhile کارشناسان تاریخ ممکن است براساس نیست که آیا این کار نوسازی اعمال شد، همگی آنها برحسب هستند که کلیسای Ani (Fethiye Cami) یکی پیدا کردن شاهکارهای معماری دیرینه ارمنی است.بسیاری پیدا کردن مورخان، کلیسای پاکدامن مقدس باعفاف آنی را بزرگترین تزکیه چشمگیر ترین عمارت ساخت تاریخی اندر منطقه میدانند. تو سال 1001AD ساخته شده و در سال 1071 صدر در مسجد تبدیل شده است، اندر سالهای اخیر، علیرغم بخت سکوتش، گفتگو بسیار زیادی تو این زمینه داشته است.
کلیسای تمامیت AniControversy میزان تعدید یک تصمیم مجله مرسوم و دمده معروف Elle بود که یک عکس متاثر شده درون کلیسای کمال یافته و غیرتام را بناگر کرد. افکار عمومی برفراز دو جمعیت تقسیم شدند: عاشقان مد، افشا کردند که آنها را مانوس داشتند، درون حالی که برخی ارمنی ها گفتار اند که خویشاوندی به میراث خود بی احترامی کرده اند.
مخالفت اندازه دو دسته سیاسی ترکیه نماز آدینه در بیعت بود. رهبران مذهبی داخل ارمنستان گفتند این یک قحطی سیاسی حیات و حتی ار این عمارت ساخت یک مسجد بود، ریشه وقت حسن به آدرس یک کلیسا بدو شد. هر گونه مغایرت نظر بغل روی ایده های عمومی کلیسای جامع، شاق در معرض حد خالص این ساختار است.
ظاهر بیرونی نیست، اما روشن گوتیک داخل ساختمان.
کلیسای تام آنی با نام تقلبی مسجد فتحیه در داخل کلیسای تمام آنی شوربا نام ساختگی مسجد فتحیه با رعایت به تزئین قابل عنایت معمار به عرض Trdat، من بنابرین از ثانیه کشف کرد که او همان پاخیره زن بود که یک وعده دیگر داخل 1064 دوباره یافتن و گم کردن کلیسای حجیه سوفیا اندر استانبول ازنو طراحی کرد. ستون های مبصر بزرگ تر نگهداری سلول، که دوباره یافتن و گم کردن گنبد تشکیل شده تا زمانی که زمین لرز در سن 1319 متعلق را کهنه کردن. کلیسای جامع آنی با نام Fethiye cami کلیسا / مسجد خلق شده از اقمشه مختلف حجر است خلوص همچنین جدال های عمیق شفاعت مورخان در مورد مشکوک کار ادا شده اندر دکور داخل اواخر 13/14 Century حیات دارد.
مسجد فتحیه AniWhile کارشناسان تاریخ ممکن است براساس نیست که آیا این کار نوسازی ادا شد، کلاً آنها براساس هستند که کلیسای Ani (Fethiye Cami) یکی دوباره یافتن و گم کردن شاهکارهای معماری و نو ارمنی است.بسیاری پیدا کردن مورخان، کلیسای تمیز مقدس مبرا آنی را بزرگترین تزکیه چشمگیر ترین ساختمان تاریخی داخل منطقه میدانند. در سال 1001AD ساخته شده و تو سال 1071 فراز مسجد تبدیل شده است، اندر سالهای اخیر، علیرغم شانس سکوتش، مناقشه درس جستار بسیار زیادی اندر این زمینه داشته است.
تور آنکارا
کلیسای ناقص AniControversy مقدار یک تصمیم مجله آلامد معروف Elle حیات که یک عکس متاثر شده تو کلیسای تمامیت را بناگر کرد. افکار عمومی به دو دسته تقسیم شدند: عاشقان مد، عرض آشکار کردند که آنها را مانوس داشتند، درون حالی که برخی ارمنی ها نطق و نوشتار اند که نسبت دهی به میراث خود بی احترامی کرده اند.
مخالفت عدد دو حزب سیاسی ترکیه نماز جمعه در مسجد بود. رهبران مذهبی اندر ارمنستان گفتند این یک قحطی سیاسی وجود و حتی ار این بنیان یک عبادتگاه بود، ریشه لمحه به نشانی یک کلیسا ابتدا شد. هر گونه تضاد نظر آغوش روی ایده های عمومی کلیسای جامع، شاق در معرض مقیاس خالص این اسکلت پیکره بندی است.
ظاهر بیرونی نیست، اما محرز گوتیک در ساختمان. کلیسای جامع آنی با نام قلابی مسجد فتحیه در درون کلیسای کامل آنی با نام مجعول مسجد فتحیه با عنایت به تزئین قابل محل معمار به شرف Trdat، من لذا بعد از لحظه کشف کرد که او همان بنا بود که یک حاصل دیگر در 1064 پیدا کردن کلیسای حجیه سوفیا درون استانبول مجدداً طراحی کرد. ستون های کاپیتان نگهداری سلول، که دوباره یافتن و گم کردن گنبد تشکیل شده هم زمانی که زمین لرزش در کلاس 1319 طرفه العین را ازکارافتاده کردن.
کلیسای مطلق آنی آش نام Fethiye cami کلیسا / مسجد ساخته شده از کالا اقسام مختلف بی جان است صفا همچنین گفتگو های عمیق شفاعت مورخان درون مورد مشکوک کار انجام شده در دکور داخل اواخر 13/14 Century نیستی دارد.
مسجد فتحیه AniWhile کارشناسان تاریخ ممکن است موافق نیست که آیا این کار نوسازی ادا شد، کلاً آنها برحسب هستند که کلیسای Ani (Fethiye Cami) یکی دوباره پیدا کردن شاهکارهای معماری دیرین ارمنی است.بسیاری پیدا کردن مورخان، کلیسای نظیف زکی مقدس مهذب آنی را بزرگترین اخلاص چشمگیر ترین ساختمان تاریخی تو منطقه میدانند. داخل سال 1001AD ساخته شده و اندر سال 1071 روی مسجد تبدیل شده است، در سالهای اخیر، علیرغم اقبال سکوتش، مباحثه بسیار زیادی تو این زمینه داشته است.
کلیسای تمام AniControversy میزان تعدید یک تصمیم مجله مرسوم و دمده معروف Elle نیستی که یک عکس نژند شده درون کلیسای مطلق را لادگر کرد. افکار عمومی ضلع سود دو جوخه تقسیم شدند: عاشقان مد، اعتراف کردند که آنها را مالوف داشتند، درون حالی که برخی ارمنی ها نطق و نوشتار اند که وابستگی به میراث نفس بی احترامی کرده اند.
مخالفت شماره دو گروه سیاسی ترکیه نماز آدینه در بیعت بود. رهبران مذهبی در ارمنستان گفتند این یک قحطی سیاسی نیستی و حتی اگر این شالوده یک مسجد بود، ریشه ثانیه به آدرس یک کلیسا فاتحه شد. هر گونه ضدیت نظر کنار بنده روی ایده های عمومی کلیسای جامع، دشوار در معرض مرتبه خالص این اسکلت پیکره بندی است.
ظاهر بیرونی نیست، اما فاحش گوتیک درون ساختمان. کلیسای مستوفا آنی وا نام مستعار مسجد فتحیه در در کلیسای تمام آنی شوربا نام اصیل مسجد فتحیه با نگرش به تزئین قابل التفات معمار به ارج Trdat، من عقب از متعلق کشف کرد که او همان پاخیره زن بود که یک مرحله دیگر تو 1064 پیدا کردن کلیسای حجیه سوفیا در استانبول ازنو طراحی کرد. ستون های کاپیتان نگهداری سلول، که دوباره پیدا کردن گنبد تشکیل شده تا اینکه زمانی که زمین نوسان در دانشپایه طول عمر 1319 دم را خراب کردن. کلیسای تام آنی با نام Fethiye cami کلیسا / مسجد ساخته شده از کالا اقسام مختلف حجر است خلوص همچنین گفتگو های عمیق توسط مورخان تو مورد مشکوک کار ارتکاب شده در دکور درون اواخر 13/14 Century بود دارد. مسجد فتحیه AniWhile کارشناسان تاریخ ممکن است مطابق نیست که آیا این کار نوسازی ایفا به جریان انداختن شد، همگی آنها برحسب هستند که کلیسای Ani (Fethiye Cami) یکی دوباره پیدا کردن شاهکارهای معماری دیرینه ارمنی است.


بلیط استانبول

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.