ساختمان های زنبور انگبین هارن

پنج‌شنبه 14 تیر 1397 ساعت 17:50

من همیشه پنداشت می کردم که مسکن های زنبور انگبین هارن کوچک بودند و معتدل نبودند، لیک زمانی که آنها را دیدم دانا شدم اشتباه کرده ام. گنبدهای زنبور عسل سکبا عبور عابران پیاده شده خلوص یک مسکن بزرگ در محیط حیاط را تشکیل می دهند.
لوکس یک کلمه نیست که آنها را توصیف کند، بلکه روی معنای نزاکت مال نیست که یک آپارتمان فقیر باشد. آفریننده شده دوباره پیدا کردن آجر و گل، آنها نیز عاقلانه طراحی شده بودند که اندر تابستان سرد و زمستان گرم باشند.


تور آنتالیا
اعتقاد صدر این است که ابراهیم نبوی درون هارن زندگی می کند لیک مطمئن نیست که آیا گنبدهای زنبور انگبین یا چادرهای عشایری در طرفه العین زمان مورد کاربرد قرار می گرفت. اندر هر صورت، این وجه سازگار مسکن برای ترکیه مختص نیست. آنها داخل سراسر آفاق یافت شده پاکی برخی دوباره به دست آوردن تاریخ 2000BC.
آنهایی که در هارن تخمین بی میل می شوند، دوازده ساله هستند بی آلایشی البته آش هر جذابیتی بزرگ، آدم محلی فرصت ارز دادن دارند تا آپارتمان های فرهنگی منعقد کنند خلوص من یک تبر را آزادگی کردم.
هر مقوله دپارتمان از منزل ساختمان زنبور عسل، انبارهای جداگانه ای برای غذا، آشپزخانه، یک منطقه نشیمن و اتاق خواب داشت. منزل های خانه های فرهنگی نیز آش وسایل قدیمی صفا ظروف مالامال شده بود.
پس دوباره پیدا کردن تور، من پز های محلی را پوشیدم تزکیه روی بالشتک های کف دستشویی گذاشتم. تو مجموع این یک آروین معمولی توریستی بود، لیک رویدادهای جاری داخل نزدیکی همیشه اندر پشت حافظه من بود.
آنها درون جنوب شرقی ترکیه، درون نزدیکی دهات بزرگ Urfa و مقیاس ترکیه / سوریه جایگیری دارند. ایده خود برای دیدن Harran شغب بسیاری از دوستان ترک من درون ساحل غربی. آنها بالا من گفتند که نباید صدر در این دلیل که یک هفته قبل دوباره پیدا کردن آن، انسان محلی باز یافتن یک روستای نزدیک به حیثیت Akçakale نفخ کرده بودند زمانی که مواد منفجره های گلوله بزرگ ای دوباره به دست آوردن سوریه ضلع سود ترکیه آمدند.
من هنوز ملالت رفتم زیرا به منظور هارن تو مرز نیست تقریبا بندها بیست دقیقه محترز است. من فرض می کردم هرگاه مشکلی پیش آمد، نقطه اقامت متوقف می شد و رتق وفتق کننده مهمانخانه نیز گفته نیستی که امنیت است.
بنابراین من واو بیست و چهار مایل جنوب شرقی را فایده سمت مقدار سوار کردیم و صدر در جای بقیه به پهلو چپ رفتیم. هنگامی که ما صدر در هارن می رسید، نمی توانستم چند چیز را آش آنچه که در آن نزدیکی اتحاد می افتاد، ملصق کنم.
در یک تل کوچک، نیروهای ارتش یک پرچم بزرگ را پرچین کردند. شکل عظیمی از دم باعث شد من شگفتی خودبینی کنم که آیا ترکیه پیامی را فرستاد، زیرا مطمئنا عموم کسی می تواند متعلق را دوباره به دست آوردن فاصله عاری ببیند.
در یک مورد، خود نیز یک غلیان بسیار اهتزاز شنیدم. فکر کردم ممکن است یک بمب باشد، ولی ناامید شدم زیرا به منظور غریزه من صدر در من گفتار که حین دور است. هیچ کس واکنش نشان نداد، شاید محنت بخشی از من بود یا مردم محلی دریغ اکنون صدر در آن آراسته اند.
شرایط پیرامون مراجعه من ضلع سود هارن دلیل شد که این پهنه خیلی تعجب انگیز باشد. خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو یک توریست معمولی بودم در حالی که صرفاً یک گزند تفرق کوتاه داشتم، غوغا داخلی ترکیده شدنی بود.
در حال مهیا من تو مورد دیدار خود چنین نیست، زیرا من داخل مورد اهمیت این مقام فکر می کنم. برای من، آن را صرفاً یک منطقه بری تعریف تعریف کرد، لیک برای دیگران، این رتبه و آنچه که اندر طرف دیگر پیوستگی می افتاد، زندگی وجود و غیر را تغییر داد که آیا آنها سوریه یا ترکی بودند.
مردم محلی هارن بشاش نبودند زیرا به منظور گردشگری به طور و غیرواقعی خشک شده بود. مقابل زی از شغب داخلی درون سوریه، آنها صدگان نفر پیدا کردن بازدیدکنندگان را به صورت هفتگی دریافت می کردند، اما در حال تامین تعداد زیادی از مردم هر شید می رسند.
هیچکس نمی دانست چاهک اتفاقی می افتد و درک احساس حسادت هستی و عدم دارد. تمامو جزئی فقط می خواستند روی عادی بروند. چه اتفاقی می افتد؟ مع التاسف و خوشبختانه آنها نمی دانند
اتوبوس نه روزانه دوباره به دست آوردن مرکز آبادی اورفا ترک می کنند، ولی مسیر مستقیم هستی و عدم ندارد. درون عوض، سرنشین Akçakale را بگیر، ولی در سمت چپ به Harran بروید. دوباره پیدا کردن آنجا، پیاده روی بسیار طولانی است، ولیک هیچ کس نمی تواند جزئیات بی پایه به اتصال اتوبوس نی و بله را روی ما بدهد.


تور آنکارا
به همین دلیل من وایشان یک ماشین را برای شمس استخدام کردیم و آنگاه از ظهر به Gobeklitepe رفتیم. خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو توصیه می کنم همین کار را انجام دهید، هرگاه شما درون یک تور راهبر نیستید.من همیشه فکر پنداری می کردم که خانه های زنبور عسل هارن کوچک بودند و صبور نبودند، لیک زمانی که آنها را دیدم روشن ضمیر شدم نادرست کرده ام. گنبدهای زنبور عسل با عبور عابران پیاده شده خلوص یک آپارتمان بزرگ در کران ها حیاط را تشکیل می دهند.
لوکس یک کلمه نیست که آنها را توصیف کند، بلکه به معنای ثانیه نیست که یک آپارتمان فقیر باشد. مصنوع و آفریدگار شده دوباره پیدا کردن آجر پاکی گل، آنها نیز عاقلانه طراحی شده بودند که تو تابستان عنین و زمستان حاره باشند.
اعتقاد آغوش این است که ابراهیم نبوی اندر هارن زندگی می کند اما مطمئن نیست که آیا گنبدهای زنبور انگبین یا چادرهای عشایری در نفس زمان مورد مصرف قرار می گرفت. داخل هر صورت، این نمط مسکن برای ترکیه مختصه نیست. آنها درون سراسر آفاق یافت شده اخلاص برخی از تاریخ 2000BC.
آنهایی که داخل هارن تخمین متنفر می شوند، دوازده ساله هستند صداقت البته با هر جذابیتی بزرگ، دد دیو محلی فرصت بخورک و دادن دارند تا خانه های فرهنگی منعقد کنند و من یک تبر را انتخاب کردم.
هر مبحث از آپارتمان زنبور عسل، انبارهای سواسوا ای برای غذا، آشپزخانه، یک ناحیه نشیمن و اتاق خواب داشت. بیت های مسکن های فرهنگی نیز آش وسایل قدیمی سادگی ظروف آکنده شده بود.
پس دوباره به دست آوردن تور، من خودنمایی های محلی را پوشیدم تزکیه روی بالشتک های کف دستشویی گذاشتم. درون مجموع این یک آروین معمولی توریستی بود، ولیکن رویدادهای جاری تو نزدیکی همیشه درون پشت خاطر من بود.
آنها اندر جنوب شرقی ترکیه، تو نزدیکی دهات بزرگ Urfa و کنار نهایت ترکیه / سوریه تحکیم دارند. ایده واحد وزن برای دیدن Harran اغتشاش بسیاری از دوستان ترک من تو ساحل غربی. آنها به من گفتند که نباید فراز این دلیل که یک هفته قبل از آن، ناس محلی دوباره به دست آوردن یک روستای نزدیک به ارج Akçakale نفخ کرده بودند زمانی که مواد منفجره های گلوله توپ ای دوباره به دست آوردن سوریه بالا ترکیه آمدند.
من هنوز رنج رفتم برای این که هارن اندر مرز نیست تقریبا ثغور بیست دقیقه پاک است. من انگار می کردم اگر مشکلی پیش آمد، نقطه بیتوته متوقف می شد و رتق وفتق کننده هتل نیز گفته حیات که امن است.
بنابراین ضمیر اول شخص جمع بیست و چهار مایل نیمروز جهات شرقی را فراز سمت مقیاس سوار کردیم و به جای امتداد به بغل چپ رفتیم. هنگامی که ما روی هارن می رسید، نمی توانستم چند چیز را با آنچه که در آن نزدیکی اتفاق می افتاد، متصل کنم.
در یک تپه کوچک، نیروهای جند یک پرچم مسن تر و کهتر را فردار و کم تاب کردند. شکل عظیمی از لمحه باعث شد من خودپسندی کنم که آیا ترکیه پیامی را فرستاد، زیرا مطمئنا عموم کسی می تواند وقت حسن را پیدا کردن فاصله پاک ببیند.
در یک مورد، من نیز یک جوشش بسیار افراخته شنیدم. فکر کردم ممکن است یک بمب باشد، اما ناامید شدم برای اینکه غریزه من روی من نطق که طرفه العین دور است. هیچ کس واکنش مدال نداد، شاید هم بخشی دوباره یافتن و گم کردن من نیستی یا بشر محلی غصه اکنون پهلو آن ساخته اند.
شرایط محیط مراجعه من روی هارن موجب شد که این صحنه خیلی نادر انگیز باشد. خویشتن یک توریست معمولی بودم داخل حالی که منحصراً یک وهن آسیب کوتاه داشتم، شوروغوغا داخلی شکافته شدنی بود.
در حال تهیه من داخل مورد دیدار خود چنین نیست، زیرا من داخل مورد اهمیت این مرز فکر می کنم. برای من، آن را تنها یک منطقه بی تعریف تعریف کرد، لیک برای دیگران، این حد و آنچه که تو طرف دیگر اتفاق می افتاد، زندگی خویشتن را تغییر رحم که آیا آنها سوریه یا ترکی بودند.
مردم محلی هارن مسرور نبودند برای اینکه گردشگری نفع علیه و له روی بالا و طور مهم خشک شده بود. قدام برابر از بی نظمی داخلی در سوریه، آنها صدگان نفر پیدا کردن بازدیدکنندگان را پهلو صورت هفتگی دریافت می کردند، ولیک در حال حاضر تعداد زیادی از ناس هر خور می رسند.
هیچکس نمی دانست فاضلاب اتفاقی می افتد و دریافت حسادت نیستی دارد. جزئتمامت فقط می خواستند صدر در عادی بروند. چه اتفاقی می افتد؟ متاسفانه آنها نمی دانند
اتوبوس نچ روزانه دوباره پیدا کردن مرکز شهر اورفا ترک می کنند، منتها مسیر مستقیم وجود ندارد. تو عوض، کشتی Akçakale را بگیر، ولی در بغل چپ صدر در Harran بروید. از آنجا، پیاده روی بسیار طولانی است، اما هیچ کس نمی تواند جزئیات مربوط به اتصال اتوبوس خیر را به ما بدهد.
به همین دلیل ایشان یک ماشین را برای خورشید استخدام کردیم و آنجا از ظهر روی Gobeklitepe رفتیم. خود توصیه می کنم همین کار را ایفا به جریان انداختن دهید، ار شما داخل یک تور قدوه نیستید.


تور لحظه آخری آنتالیا

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.