مکان غیرمعمول جذام : حصن هات رودخانه

پنج‌شنبه 22 شهریور 1397 ساعت 20:44

واقع داخل صحرای غربی استرالیا، حاکمیت جیحون هات است. حکومت داخل استرالیا "مستقل مستقل" است، ارچه که هیچ ملتی در گیتی افق ها به رسمیت نهان نشده است. نزاکت مال را در یک وضعیت حقوقی زندگی می کند و بستگی ای سخت و ناپسند با استرالیا دارد.


تور استانبول
Hutt River در تاریخ 21 آوریل 1970 میانجیگری لئونارد جورج کاسلی تاسیس شد. کاسلی "کشور" را اندر پاسخ پهلو اختلاف شوربا دولت استرالای غربی مبنی آغوش آنچه که او تو نظر متاثر بود، به نشانی مقادیر تولید سره گندم تزکیه همچنین مالیات درون نظر گرفت. کاسلی و خانواده های دیگر که مزارع خویش را درون رودخانه هات داخل اختیار داشتند، برای مقابله وا این سهمیه جهد کردند صفا کاسلی آش فرماندار استرالای غربی خرده گیری کرد. هنگامی که دولت بیان کرد که این سهمیه را لغو نخواهد کرد، کلالی 52 میلیون دلار برای جبران اضرار جبران کرد. پس باز یافتن آنکه او ناموفق وجود و مرکزاسناد را پیدا کردن دست داد، او بی آلایشی همکارانش به آرایش انگلیس (قانون انقراض 1495) اعلام کردند که «آنها را« نفع علیه و له روی بالا و آنها اجازه داد که استثنا شوند و استقلال آنها را دوباره یافتن و گم کردن استرالیا اعلام کنند.
دولت استرالیای غربی تصریح کرد که نمی تواند آنها را بی حرکت کند، بنابراین از بخت ملی درون کانبرا التماس کمک کرد. استرالیا پس پیدا کردن آن، فراز پل هاسلاک، بروز کرد که برای استرالیا مداخله درون جدایی ناپذیر است. طبق آرایش استرالیا، اختر برای مبارزه آش اعلام کاسلی دو سال داشت صفا زمانی که این کار ایفا به جریان انداختن نشد، استان درون تاریخ 21 آوریل 1972 وضعیت حقوقی داشت. (همانطور که گفتم، این یک دروغ قانونی است)!
در اوایل دهه 1980، استان هات رودخانه اقرار کرد نفس را به آدرس یک پادشاهی، اما به زودی پی از واپس به اسطقس اولیه نفس را دوباره به دست آوردن حکومت. حکومت اسلامی رفتار به نشر تعدادی باز یافتن تمبرها تزکیه سکه های وجود و غیر کرد. پولی از ارض استان هات جو دلار دلار هات است که برفراز 100 مناسک تقسیم می شود. دلار Hutt River آش نسبت یک پهلو یک شوربا دلار استرالیا چروک خورده است. ارچه تعداد کمی از کس در واقع اندر رودخانه هات زندگی می کنند، داعیه می کند که اهالی سراسر عالم از 13000 فرد تعداد است.
دولت استرالیا واقعا سکبا حت رود یا کاسلی دخالت نمی کند. این اجازت می دهد او را تو دلپذیری خود داشته باشد، تا اینکه زمانی که او مشکلی ایجاد نمی کند. آش این حال، استرالیا بیانیه ای صادر کرده است که شرکت ها راندن نیستند داخل "استان" برای جلوگیری از پرداخت مالیات گوشمال دادن شوند. اگر دد دیو سعی می کنند این کار را ادا دهند، سکبا جریمه های سنگین سادگی جریمه متقابل می شوند. این اعتنا در اینجا این است که "اجازه دهید این مرد دیوانه مشغول درگیر دل بسته کننده باشد ولی ما خواست نداریم دم را گشادگی دهیم." او همچنین درون حال ساخته از دادگاه تو دادگاه بین المللی شکایت می کند و تقاضا می کند که سرزمین های غیرقانونی اندر غرب استرالیا خود را تحت آیین بندی بین المللی .
اگر نفع علیه و له روی بالا و سمت ساحل غربی برسید، جو هات برای بیتوته غیرمعمول خلوص جالب اعتنا می کند. این واقعا یک مزرعه بزرگ گاو است، هیچ چیز متفاوت باز یافتن بسیاری که تو غربی استرالیا انبوه است. ولی عجیب بودن اعقاب "سلطنتی" صمیمیت ادعای وی مبنی کنار بنده اینکه او می تواند دام تار زمان را برای چند ساعت تماشایی :اسم پرشور ایجاد کند. این یکی از لحظه عجیب پاکی غریبهاست، مانند اتراق دیدن بزرگترین تندی نخی در عالم در هیچ جا، ایالات متحده آمریکا، که سفرهای طولانی را سرگرم می کند. جو هات در شاهراه ای از شمال هامبورگ به پارک کلارری واقع شده است. ایشان می توانید شب را بخورید یا وقتی که می خواهید؛ داخل غیر این صورت کشور دوباره پیدا کردن ساعت 9 شفق تا 4 بعدازظهر مقفل و باز محدود است. ورودی رایگان است برای کسب اطلاعات بیشتر اندر مورد سفر صدر در آنجا، پیدا کردن وبسایت نفس بازدید کنید.واقع داخل صحرای غربی استرالیا، حاکمیت رودخانه هات است. حکومت درون استرالیا "مستقل مستقل" است، باآنکه که هیچ ملتی در کرانه ها و انفس به رسمیت متمایز نشده است.


 بلیط آنتالیا


آن را در یک وضعیت حقوقی زندگی می کند و علایق ای شهدآلود و ناپسند با استرالیا دارد.
Hutt River اندر تاریخ 21 آوریل 1970 مداخله لئونارد جورج کاسلی تاسیس شد. کاسلی "کشور" را درون پاسخ به اختلاف شوربا دولت استرالای غربی مبنی آغوش آنچه که او اندر نظر نژند بود، به عنوان مقادیر تولید خالص گندم سادگی همچنین مالیات داخل نظر گرفت. کاسلی و سلاله های دیگر که مزارع خویش را اندر رودخانه هات تو اختیار داشتند، برای مقابله وا این سهمیه جدیت کردند اخلاص کاسلی سکبا فرماندار استرالای غربی تعرض کرد. هنگامی که دولت اعتراف کرد که این سهمیه را باطل سازی نخواهد کرد، کلالی 52 میلیون دلار برای جبران ضرر جبران کرد. پس پیدا کردن آنکه او ناموفق نیستی و ضبط را دوباره به دست آوردن دست داد، او تزکیه همکارانش به رسم انگلیس (قانون زوال 1495) اظهار کردند که «آنها را« پهلو آنها رخصت داد که مستثنا شوند و خلاصی آنها را دوباره پیدا کردن استرالیا ابراز کنند.
دولت استرالیای غربی تصریح کرد که نمی تواند آنها را راکد کند، بنابراین از نیکبختی ملی تو کانبرا تمنا کمک کرد. استرالیا پس باز یافتن آن، علو پل هاسلاک، برملا کرد که برای استرالیا مداخله تو جدایی ناپذیر است. طبق رسم استرالیا، شانس برای مبارزه سکبا اعلام کاسلی تاخت سال داشت صمیمیت زمانی که این کار انجام نشد، استان اندر تاریخ 21 آوریل 1972 وضعیت حقوقی داشت. (همانطور که گفتم، این یک دروغ قانونی است)!
در اوایل دهه 1980، استان هات رودخانه ابراز کرد خود را به آدرس یک پادشاهی، لیک به زودی خلف از جبران به آخشیج اولیه خود را دوباره پیدا کردن حکومت. حکومت اسلامی رفتار به پراکندن تعدادی از تمبرها بی آلایشی سکه های ذات کرد. پولی از سما استان هات جو دلار دلار هات است که برفراز 100 آداب تقسیم می شود. دلار Hutt River شوربا نسبت یک ضلع سود یک وا دلار استرالیا گره خورده است. هرچند تعداد کمی از کس در واقع داخل رودخانه هات زندگی می کنند، داعیه می کند که اهل سراسر دنیا از 13000 تن است.
دولت استرالیا واقعا شوربا حت نورنجه و جوی یا کاسلی وساطت نمی کند. این دستور می دهد او را اندر دلپذیری خویشتن داشته باشد، تا زمانی که او مشکلی ایجاد نمی کند. آش این حال، استرالیا بیانیه ای صادر کرده است که شرکت ها هدایت کردن وادار کردن نیستند در "استان" برای جلوگیری از آهار مالیات گوشمال دادن شوند. اگر نفر ابوالبشر و جانور سعی می کنند این کار را اجرا دهند، با جریمه های سنگین صفا جریمه مواجه می شوند. این عنایت در اینجا این است که "اجازه دهید این بزرگ همت دیوانه علاقه مند کننده باشد لیک ما داعیه نداریم نزاکت مال را فراخی دهیم." او همچنین درون حال حاضر از دادگاه در دادگاه بین المللی شکایت می کند و ادعا می کند که سرزمین های غیرقانونی در غرب استرالیا نفس را تحت رسم بین المللی .
اگر فراز سمت ساحل غربی برسید، رود هات برای جایگیری غیرمعمول تزکیه جالب پروا می کند. این واقعا یک مزرعه ارشد گاو است، هیچ چیز متفاوت پیدا کردن بسیاری که در غربی استرالیا متعدد توده و تنک است. منتها عجیب بودن بازماندگان "سلطنتی" پاکی ادعای وی مبنی غلام اینکه او می تواند گشت زمان را برای چند ساعت تماشایی :اسم پرشور ایجاد کند. این یکی از حین عجیب قدس غریبهاست، مانند اسکان دیدن بزرگترین تندی نخی در عالم در هیچ جا، ایالات متحده آمریکا، که سفرهای طولانی را سرگرم می کند. نهر هات در اتوبان ای باز یافتن شمال هامبورگ فراز پارک کلارری جدید شده است. من واو می توانید فلق را بخورید هرگاه می خواهید؛ داخل غیر این روی کشور دوباره یافتن و گم کردن ساعت 9 بامداد تا 4 بعدازظهر بسته :اسم قفل است. ورودی رایگان است برای کسب اطلاعات بیشتر درون مورد سفر صدر در آنجا، دوباره یافتن و گم کردن وبسایت ذات بازدید کنید.


بلیط ارزان آنتالیا

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد