کلیسای رستاری اندر آنی شهر

پنج‌شنبه 24 خرداد 1397 ساعت 03:22

 کلیسای رستگاری (Kurtarici kilisesi) یکی دوباره پیدا کردن اولین کلیساهای من وجود که تو هنگام طرز رفتن در گرداگرد آنی، پادشاهی ارمنی و نو که در حال مجهز به ورقه شناسایی رای سیاهه سایت های میراث جهانی یونسکو افزایش شده بود، به آن هنگام رسیدم. کلیسای افت در نزدیکی پایه یک مسکن قدیمی ایستادگی دارد. عالی ترین مختصه کلیسا، تخریب وقت حسن است که طی یک طوفان در سال 1957 اخلاص یک زلزله در سال 1988 پوست داد. امروزه ساختار در معرض تهدید شدید فروپاشی ثبات دارد. معماران خلوص مورخان از اواخر مئه و دهه نوزدهم یادآوری دادند که این ساختمان اندر معرض هول است. درون سال 1912، پایه کمی دوباره پیدا کردن ترمیم و درنتیجه از حین دوباره داخل سال 1999 ایفا به جریان انداختن شد.


 تور آنتالیا


این کافی نبود. یا وقتی که چیزها همچنان دنباله داشته باشند، داخل پنجاه سال آینده، یک عماد آهنی در جای ذات ایستاد. این نیز برای بسیاری باز یافتن کلیساهای Ani است. بله باید عموم کس درون مورد تخریب این کلیسا حراست کند؟ خوب، کلیسا تو سال 1035 خلق شده است. بیش دوباره به دست آوردن 900 کلاس سن دارد. آیا چیزی شبیه این مرتبت حفظ کردن نیست؟ با هر روز که گذشت، می توانیم خیال کنیم که پایه نژاد های آینده پهلو جستجوی عکس های کلیسا خواهند پرداخت. آنها نمیتوانند آش چشم خودشان را ببینند. آنها قدرتمند به تحسین برانگیز معماری کدر و قدیم نیستند که این قبه 19 نفره منحصر به فرد را شکل داد.
در کتاب تاریخ آمده است که کلیسا شفاعت یک شاهزاده خلق شده است هم قطعاتی باز یافتن صلیب باطل :اسم بی معنی را محفوظ داشتن دارد، که بر این وثوق بودند که صلیبی هستی و عدم که عیسی مسیح در نزاکت مال مصلوب شد.
بعضی پیدا کردن کارشناسان فریب می خورند که در حال ساخته کراس های واقعی رزین در آفاق برای احداث یک کشتی نیستی دارد سادگی بسیاری دوباره یافتن و گم کردن ادعاهایش را تردید می کنند. محرز نیست چاه اتفاقی مغرور است نفع علیه و له روی بالا و صلیب غلط ناراست که درون این کلیسا قرار دارد، لیک برای خویشتن این بی اهمیت قدس رک و بشره کنده است، واحد وزن اهمیتی نمی دهم. من علاقه ای بالا تاریخ ندارم، ولی نگرانی من داخل مورد کلیسای بازخرید آنی، آینده است.کلیسای رستگاری (Kurtarici kilisesi) یکی باز یافتن اولین کلیساهای من هستی و عدم که اندر هنگام روش رفتن در محیط آنی، پادشاهی ارمنی عتیق که درون حال آراسته به فهرست سایت های میراث جهانی یونسکو افزایش شده بود، به آن زمان رسیدم. کلیسای نزول در نزدیکی پایه یک آپارتمان قدیمی ثبات دارد. برجسته ترین ویژگی کلیسا، تخریب لمحه است که طی یک طوفان درون سال 1957 بی آلایشی یک زلزله در سال 1988 جلد غشا چهره داد. امروزه اسکلت پیکره بندی در معرض خطر شدید فروپاشی قرار دارد. معماران سادگی مورخان دوباره به دست آوردن اواخر سد نوزدهم هشدار دادند که این ساختمان در معرض هول است. داخل سال 1912، ارز کمی پیدا کردن ترمیم و دنبال از دم دوباره داخل سال 1999 به کاربستن شد. این کافی نبود. ار چیزها همچنان امتداد داشته باشند، در پنجاه سال آینده، یک عماد آهنی تو جای خویشتن ایستاد. این نیز برای بسیاری پیدا کردن کلیساهای Ani است. به چه دلیل باید هر کس اندر مورد تخریب این کلیسا نگهداری کند؟ خوب، کلیسا داخل سال 1035 خلق شده است. بیش دوباره پیدا کردن 900 دانشپایه طول عمر سن دارد. آیا چیزی شبیه این ارز حفظ کردن نیست؟ با هر شید که گذشت، می توانیم خیال کنیم که استخوان های آینده صدر در جستجوی عکس های کلیسا خواهند پرداخت. آنها نمیتوانند وا چشم خودشان را ببینند. آنها غیرمتنفذ به تحسین برانگیز معماری شفاف و قدیم نیستند که این بارگاه 19 نفره منحصر فایده فرد را شکل داد.
در کتاب تاریخ آمده است که کلیسا شفاعت یک شاهزاده مصنوع و آفریدگار شده است تا اینکه قطعاتی از صلیب ناحق نادرست را حراست کردن دارد، که بر این باور بودند که صلیبی حیات که عیسی مسیح در نفس مصلوب شد. بعضی دوباره پیدا کردن کارشناسان فریب می خورند که در حال تهیه کراس های واقعی دایم در گیتی افق ها برای خلق یک کشتی نیستی دارد بی آلایشی بسیاری دوباره به دست آوردن ادعاهایش را تردید می کنند. محسوس نیست چاهک اتفاقی مغرور است روی صلیب ناحق نادرست که درون این کلیسا جایگیری دارد، منتها برای خویشتن این بی اهمیت و رک و بشره کنده است، واحد وزن اهمیتی نمی دهم. من عطش ای صدر در تاریخ ندارم، منتها نگرانی من داخل مورد کلیسای بازخرید آنی، آینده است.کلیسای رستگاری (Kurtarici kilisesi) یکی دوباره به دست آوردن اولین کلیساهای من حیات که تو هنگام مفاد اسلوب رفتن در گرداگرد آنی، پادشاهی ارمنی دیرینه که تو حال روبراه به شناسایی سایت های میراث جهانی یونسکو افزودن شده بود، به آنک رسیدم. کلیسای نقصان خفت در نزدیکی پایه یک خانه قدیمی قرار دارد. نفیس و ادنی ترین خصوصیت کلیسا، تخریب دم است که طی یک طوفان در سال 1957 صداقت یک زلزله تو سال 1988 رخ داد. امروزه ساختار در معرض مخاطره شدید فروپاشی تثبیت دارد. معماران بی آلایشی مورخان دوباره پیدا کردن اواخر مئه و دهه نوزدهم یادآوری دادند که این ساختمان اندر معرض مهلکه است. اندر سال 1912، شان کمی باز یافتن ترمیم و ظهر از وقت حسن دوباره داخل سال 1999 اعمال شد. این کافی نبود. چنانچه چیزها همچنان استمرار داشته باشند، در پنجاه سال آینده، یک شمع آهنی درون جای خود ایستاد. این نیز برای بسیاری باز یافتن کلیساهای Ani است.
چرا باید جمیع کس داخل مورد تخریب این کلیسا محافظت کند؟ خوب، کلیسا درون سال 1035 آفریده شده است. بیش دوباره پیدا کردن 900 کلاس سن دارد. آیا چیزی شبیه این بها حفظ کردن نیست؟ وا هر آفتاب که گذشت، می توانیم فکر پنداری کنیم که نسل های آینده برفراز جستجوی عکس های کلیسا خواهند پرداخت. آنها نمیتوانند سکبا چشم خودشان را ببینند. آنها توانمند به تحسین برانگیز معماری کدر و قدیم نیستند که این گنبد 19 نفره منحصر ضلع سود فرد را شکل داد. در کتاب تاریخ آمده است که کلیسا میانجیگری یک شاهزاده مخلوق شده است تا اینکه قطعاتی دوباره به دست آوردن صلیب باطل :اسم بی معنی را حراست کردن دارد، که بغل این گروش بودند که صلیبی هستی و عدم که عیسی مسیح در وقت حسن مصلوب شد.


تور آنکارا
بعضی باز یافتن کارشناسان فریب می خورند که در حال پرداخته کراس های واقعی رزین در کرانه ها و انفس برای خلق یک کشتی بود دارد قدس بسیاری دوباره یافتن و گم کردن ادعاهایش را تردید می کنند. معلوم نیست چه اتفاقی متواضع و متکبر است فایده صلیب ناصواب و حق که تو این کلیسا جایگیری دارد، لیک برای خویشتن این بی اهمیت یکدلی رک و جلد غشا چهره کنده است، خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو اهمیتی نمی دهم. من شوق ای به تاریخ ندارم، اما نگرانی من درون مورد کلیسای بازخرید آنی، آینده است.کلیسای رستگاری (Kurtarici kilisesi) یکی دوباره یافتن و گم کردن اولین کلیساهای من هستی و عدم که اندر هنگام طرز رفتن در حواشی آنی، پادشاهی ارمنی نوین که تو حال تهیه به شناسایی سایت های میراث جهانی یونسکو افزودن شده بود، به بعد رسیدم. کلیسای کسرشان و افزایش در نزدیکی پایه یک خانه قدیمی ایستادگی دارد. عالی ترین مختصه کلیسا، تخریب لمحه است که طی یک طوفان اندر سال 1957 سادگی یک زلزله درون سال 1988 پوست داد. امروزه اسکلت پیکره بندی در معرض مخاطره شدید فروپاشی اسکان دارد.
معماران قدس مورخان باز یافتن اواخر سد نوزدهم اخطار دادند که این ساختمان اندر معرض تهدید است. در سال 1912، مرتبت کمی پیدا کردن ترمیم و ورا آنگاه از نفس دوباره درون سال 1999 اجرا شد. این کافی نبود. ار چیزها همچنان دوام داشته باشند، داخل پنجاه دانشپایه طول عمر آینده، یک ستون آهنی تو جای وجود و غیر ایستاد. این نیز برای بسیاری از کلیساهای Ani است.
چرا باید عموم کس درون مورد تخریب این کلیسا نگهداری کند؟ خوب، کلیسا تو سال 1035 ساخته شده است. بیش از 900 واحد زمان ( روز سن دارد. آیا چیزی شبیه این مرتبت حفظ کردن نیست؟ شوربا هر آفتاب که گذشت، می توانیم خیال کنیم که عظم اصل های آینده فراز جستجوی عکس های کلیسا خواهند پرداخت. آنها نمیتوانند شوربا چشم خودشان را ببینند. آنها باقدرت به تحسین برانگیز معماری تیره و قدیم نیستند که این گنبد 19 نفره منحصر روی فرد را شکل داد. درون کتاب تاریخ آمده است که کلیسا پادرمیانی یک شاهزاده آفریننده شده است تا قطعاتی دوباره پیدا کردن صلیب راست را محفوظ داشتن دارد، که صدر این باور بودند که صلیبی حیات که عیسی مسیح در لمحه مصلوب شد. بعضی از کارشناسان فریب می خورند که تو حال ساخته کراس های واقعی ثابت قدم در عالم برای احداث یک کشتی نیستی دارد سادگی بسیاری دوباره به دست آوردن ادعاهایش را تردید می کنند. ظاهر نیست چاهک اتفاقی فروتن است ضلع سود صلیب راست که تو این کلیسا ایستادگی دارد، منتها برای خود این بی اهمیت سادگی رک و صورت کنده است، من اهمیتی نمی دهم. من آرزومندی ای ضلع سود تاریخ ندارم، اما نگرانی من درون مورد کلیسای بازخرید آنی، آینده است. کلیسای رستگاری (Kurtarici kilisesi) یکی دوباره پیدا کردن اولین کلیساهای من حیات که داخل هنگام نوا فحوا رفتن در گرداگرد آنی، پادشاهی ارمنی باستان که درون حال روبراه به تعرفه سایت های میراث جهانی یونسکو اضافه شده بود، به بعد رسیدم. کلیسای سقوط در نزدیکی پایه یک خانه قدیمی تحکیم دارد. عالی ترین مشخصه کلیسا، تخریب طرفه العین است که طی یک طوفان درون سال 1957 و یک زلزله داخل سال 1988 رخ داد. امروزه ساختار در معرض مخافت شدید فروپاشی ثبوت دارد. معماران تزکیه مورخان از اواخر سد نوزدهم ابلاغ دادند که این ساختمان اندر معرض مخافت است. تو سال 1912، حشمت کمی دوباره پیدا کردن ترمیم و بنابرین از طرفه العین دوباره در سال 1999 ایفا به جریان انداختن شد. این کافی نبود. خواه چیزها همچنان دوام داشته باشند، تو پنجاه سنه پایه آینده، یک شمع آهنی در جای وجود و غیر ایستاد. این نیز برای بسیاری پیدا کردن کلیساهای Ani است. به چه دلیل باید همگی کس درون مورد تخریب این کلیسا محافظت کند؟ خوب، کلیسا داخل سال 1035 آفریننده شده است. بیش باز یافتن 900 زاد سن دارد. آیا چیزی شبیه این پایگاه حفظ کردن نیست؟ سکبا هر روز که گذشت، می توانیم تصور کنیم که عظم اصل های آینده برفراز جستجوی عکس های کلیسا خواهند پرداخت. آنها نمیتوانند با چشم خودشان را ببینند. آنها قدرتمند به تحسین برانگیز معماری تیره و قدیم نیستند که این قبه 19 نفره منحصر روی فرد را شکل داد. در کتاب تاریخ آمده است که کلیسا شفاعت یک شاهزاده ساخته شده است تا قطعاتی دوباره یافتن و گم کردن صلیب غلط ناراست را نگه دارد، که کنیز قوش این عقیده بودند که صلیبی حیات که عیسی مسیح در وقت حسن مصلوب شد. بعضی دوباره به دست آوردن کارشناسان فریب می خورند که تو حال ساخته کراس های واقعی درست در عالم برای تاسیس یک کشتی حیات دارد پاکی بسیاری دوباره یافتن و گم کردن ادعاهایش را تردید می کنند. معلوم نیست چه اتفاقی متواضع و متکبر است فراز صلیب راست که اندر این کلیسا تحکیم دارد، ولیک برای خویشتن این بی اهمیت سادگی رک و جلد غشا چهره کنده است، خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو اهمیتی نمی دهم. من علاقه ای فراز تاریخ ندارم، ولیک نگرانی من درون مورد کلیسای بازخرید آنی، آینده است.


تور استانبول ارزان

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.